Saturday, June 18, 2011

TUGASAN RESOURCES IN MATHS SEM 4


Pn. Kamariah Bujang

TUTORIAL MATEMATIK RESOS

Aktiviti Group
1) Bincang dan catatkan penggunaan buku ( teks, aktiviti dan rujukan ) secara berkesan dalam p&p
2) Sedia dan bentangkan pengajaran untuk menunjukkan keberkesanan penggunaan bahan bercetak dalam p&p

Aktiviti Individu ( ISL )
3) Hasilkan satu bahan bercetak yang kretaif untuk menyokong p&p dalam matematik ( untuk pameran Sudut Matematik di IPG )

Format : Subjek, Tajuk, Obejektif, Penerangan….

4) Bagaimana mengintegrasikan jurnal/artikel yang diperolehi dalam p&p
5) Cari jurnal/artikel yang berkaitan dengan p&p di kelas, tulis satu ringkasan mengenai jurnal /artikel tersebut. Emel kpd lec. Pamerkan di Sudut Matematik
6) Hasilkan lagu kanak2
Format : Tahun, tajuk, objektif…..

u/p kamariah_bujang@yahoo.com

TUGASAN MTE 3106 RESOS DALAM MATEMATIK

1.Sediakan satu set resos pengajaran dan pembelajaran untuk SATU topik matematik sekolah rendah.
2.Resos anda mestilah mengandungi bahan-bahan berikut:
• Bahan cetak: contohnya, lembaran kerja, lirik lagu dan sebagainya.
• Bahan manipulatif
• Resos pengajaran dan pembelajaran berintegrasikan TMK.
3.Pamerkan resos di sudut matematik di sekolah anda. Sediakan bahan bukti dalam bentuk video.
4.Anda dikehendaki menerangkan bagaimana menggunakan resos itu dalam pengajaran matematik dan tahap di mana ia sesuai digunakan.
5.Hantar resos anda bersama dengan satu laporan yang mengandungi :
(i) Pengenalan
(ii) Biodata pelajar
(iii) Resos - Apakah resos yang disediakan dan bagaimana resos digunakan.
- Tahap yang sesuai untuk menggunakan resos itu.
- Bagaimana resos itu boleh memberi manfaat dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik.
- Video mengenai pameran di sudut matematik serta penggunaan resos.
(iv) Bibliografi
(v) Borang kolaborasi.
(vi) Refleksi

Garis Panduan:
1. Laporan perlu ditaip menggunakan font Arial saiz 12 dengan jarak antara garis satu setengah.
2. Bibliografi– stail APA,
3. Tiada plagiarisma dibenarkan.
4. Hantar tugasan dalam bentuk salinan lembut dan salinan keras.
5. Tarikh akhir penghantaran: 16 September 2011.